Coronacrisis: samen verantwoordelijkheid opnemen

13 maart 2020

De Nationale Veiligheidsraad kondigt ingrijpende maatregelen aan om de coronapandemie het hoofd te bieden. Lessen worden opgeschort tot aan de paasvakantie, maar in het belang van de volksgezondheid sluiten scholen niet. “Wij blijven onze scholen informeren en ondersteunen. Uitzonderlijke omstandigheden vereisen uitzonderlijke maatregelen. Onze samenleving kan op het onderwijs blijven rekenen, ook al zal dat de komende periode op een andere manier zijn”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Volksgezondheid en schoolorganisatie prioritair

De Nationale Veiligheidsraad houdt de scholen open. Op die manier kunnen ouders in de zorg- of veiligheidssector hun opdracht blijven uitvoeren, en vermijden we dat de opvang van kinderen bij de risicogroep van grootouders komt te liggen.

Scholen voorzien in opvang voor kinderen van ouders die in de gezondheids-, medische sector of de veiligheidssector werken, en ouders die geen alternatieve opvang kunnen voorzien. Zo vermijden we dat er een beroep wordt gedaan op grootouders. Ouders hebben de verantwoordelijkheid om steeds bereikbaar te zijn om kinderen die ziek worden op school onmiddellijk op te halen.

“De overheid doet een beroep op de zin voor verantwoordelijkheid van alle personeelsleden”, zegt Lieven Boeve. “Schoolpersoneel wordt verwacht aanwezig te zijn op de school, tenzij op lokaal niveau via sociaal overleg uitdrukkelijk andere afspraken worden gemaakt. Zij nemen actief de opvang op, en tegelijk maken scholen goede afspraken over voor- en naschoolse opvang.” Afspraken over alle aspecten van de opvang worden op lokaal niveau gemaakt. Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt haar scholen ook om opvang te organiseren.

Initiatieven om leerverlies te beperken

De lessen worden opgeschort tot aan de paasvakantie, maar scholen kunnen initiatieven nemen zodat leerlingen de leerstof en vaardigheden kunnen onderhouden en inoefenen.

“Het is niet de bedoeling dat er nieuwe leerstof aan bod komt, het gaat eerder om het inoefenen van reeds aangebrachte leerstof en vaardigheden. We gaan in 'onderhoudsmodus' om zoveel mogelijk leerverlies bij leerlingen te voorkomen. Bijvoorbeeld door oefeningen in rekenen en lezen”, zegt Lieven Boeve.

Vanuit de pedagogische begeleiding bezorgt Katholiek Onderwijs Vlaanderen haar scholen online lesmateriaal en andere didactische ondersteuning. “We houden er wel rekening mee dat niet alle leerlingen thuis een eigen pc of een rustige plek om te werken hebben. Daarom raden we scholen aan daar ook aandacht voor te hebben, bijvoorbeeld door een boekje mee te geven of werkblaadjes in de bus te stoppen”, zegt Lieven Boeve.