Coronacrisis: Elke leerling start op school op 1 september. Katholiek Onderwijs Vlaanderen blij met vereenvoudiging van schoolorganisatie

14 augustus 2020

Ten geleide: er verandert niets in het basisonderwijs. Kinderen gaan bij elk pandemieniveau voltijds naar school. Onderstaand is van toepassing vanaf het secundair onderwijs.

De analyse van de GEES en het overleg met de onderwijspartners leverde resultaat op. Leerlingen zullen meer dan voorzien naar school kunnen en de schoolorganisatie wordt flink vereenvoudigd.

De virologische analyses van de voorbije lente en zomer zijn grondig en vooral positief (denk bv. aan de zomerkampen). Hierdoor kan het nieuwe schooljaar zoals voorzien met code geel starten. Waar urgent, komt het het lokale crisisoverleg toe om, op aangeven van Celeval, te beslissen wanneer code oranje aan de orde is. Daarover gaat ze in overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid, de betrokken onderwijsverantwoordelijken en het CLB. De Minister van Onderwijs moet een verstrenging wel goedkeuren.

Er zijn een aantal aanpassingen. In code geel, dus bij beperkte gevallen van besmettingen, zullen leerlingen uit het secundair onderwijs voltijds fysiek op school les kunnen volgen in plaats van vier dagen. Wanneer de lokale situatie verergert naar code oranje, zullen ook de leerlingen van de eerste graad voltijds op school kunnen zijn. Voor de leerlingen van de tweede en derde graad blijft wel het principe van halftijds afstandsonderwijs gelden. De belangrijke versoepelingen gaan wel gepaard met enkele verstrengingen. Zo zal elke scholier in de klas een mondmasker dragen. De regeling rond externen op school wordt verstrengd. Er is ook een tijdelijke verstrenging rond buitenschoolse uitstappen, die voorlopig niet kunnen doorgaan.

Omwille van het grote belang van de eerste schoolweek, zullen alle leerlingen in de eerste week (die vier dagen duurt) de volledige week naar school gaan.

“We zijn blij dat we een nieuw evenwicht vinden tussen veiligheid en onderwijs. We slagen erin om, in het belang van onze jeugd, leerlingen nog meer op school te verwelkomen dan tot nu was voorzien. Voor de schoolorganisatie nemen we een pak last van de schouders weg. We vragen hiervoor wel een stevig engagement. Van de onderwijssector, in het bijzonder de leerlingen en het personeel, maar ook van de brede samenleving. Dit gaat om de toekomst van de jongsten in onze samenleving. Laten we deze kans met beide handen grijpen”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.