Contactbubbels in de klas én in de opvang

15 mei 2020

Contactbubbels, social distancing en handhygiëne zijn de drie basisregels om je school veilig terug op te starten. Die contactbubbels bestaan uit maximaal 14 leerlingen. Alleen bubbels die uitsluitend uit 2,5 tot 6-jarigen bestaan, kunnen tot 20 kleuters tellen. In de internaten bestaat de leefgroep of bubbel uit maximaal 10 internen.

De reden om met contactbubbels te werken, is virologisch: niet alleen blijft het besmettingsrisico beperkt tot de andere bubbelleden, maar ook wordt de contact tracing eenvoudiger moest er toch een besmetting plaats vinden.

In het ideale scenario blijven de leerlingen de volledige dag in één zelfde contactbubbel: vanaf het ogenblik dat zij op school toekomen tot het moment dat zij de school verlaten. Zoals het draaiboek aangeeft, zal dat niet altijd haalbaar zijn. Om naast het contactonderwijs, ook de noodopvang én de voor- en naschoolse opvang te organiseren, zul je soms leerlingen uit verschillende bubbels in een andere bubbel moeten samen brengen. Het draaiboek zegt letterlijk: ‘Probeer contactbubbels maximaal te respecteren. Houd hierbij rekening met wat haalbaar en doenbaar is voor iedereen’.

Soms blijven er maar één of twee leerlingen van de hele klasbubbel in de naschoolse opvang. Om voor die twee leerlingen dan een aparte bubbel te organiseren mét een  personeelslid dat toezicht houdt, is niet evident. De virologen die onderwijs adviseren, beseffen dat ook. Vandaar dat we op hun advies in de mate van het mogelijke de contactbubbels proberen te respecteren en intact te houden, maar kunnen we, volgens die zelfde virologen, als het organisatorisch anders niet haalbaar is, bepaalde contactbubbels ook samen brengen. Leerlingen kunnen dus na de schooluren aansluiten bij een opvangbubbel waar ook leerlingen van andere klassen in zitten. Probeer die nieuw samengestelde opvangbubbel dan wel zo stabiel mogelijk te houden doorheen de week. En ook voor die aangepaste bubbel gelden de absolute maxima van 14 of 20 (indien alleen kleuters) leerlingen of 10 internen per bubbel. Het is dus niet toegelaten om grotere bubbels te creëren.

In het kader van contact tracing is het heel belangrijk om de samenstelling van de verschillende bubbels goed bij te houden. Het CLB of de overheid zou die lijsten kunnen opvragen. Noteer dus goed wie er wanneer in welke bubbel zat.

Heb je nog vragen over de opstart, neem dan zeker een kijkje op één van onze corona-themapagina’s of bij onze veelgestelde vragen. Als jouw vraag er niet tussen zit, aarzel dan zeker niet om met ons contact op te nemen. Wij beantwoorden je vraag zo snel mogelijk.