Congres Warm Water III - Preventie

11 februari 2019

Graag nodigen we jou als preventieadviseur uit om op 21 februari 2019 in Brussel het 'congres Warm Water III' bij te wonen.

Dit jaar staan de 9 processen van de inspectie 2.0 centraal in ons programma. We willen de mogelijkheid geven om de processen te bespreken aan de hand van je eigen ervaringen en we vestigen de aandacht op de ‘nieuwe’ manier van inspecteren. De inspecteurs kijken vooral naar de PDCA (plan-do-check-act met bijzondere aandacht voor borging) en ze hanteren daarvoor vier ontwikkelingsschalen. Tijdens de workshops kijken we op dezelfde manier naar de processen om een doorlichting goed te kunnen voorbereiden.

We streven ernaar om alle lokale en coördinerende (centrale) preventieadviseurs samen te brengen om op een aangename manier te netwerken en kennis uit te wisselen.

Schrijf je nog snel in.