Communicatie over leerlingen in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs

18 december 2019

We actualiseerden de tekst Communicatie over leerlingen: het leerlingendossier. Deze tekst verscheen eerder in School+Visie (december-januari 2009-10). We reiken een aantal handvatten aan voor een schooleigen beleid over het bewaren van en de communicatie over leerlingengegevens. Je vindt er antwoorden op vragen zoals:

  • Welke juridische richtlijnen zijn er voor het bewaren van leerlingengegevens in het leerlingendossier?
  • Hoe regelen we de toegang tot leerlingendossiers binnen de school?
  • In hoeverre hebben ouders toegang tot de gegevens over hun kind?
  • Hoe verloopt de communicatie over leerlingen tussen school en CLB?
  • Wat houdt de discretieplicht van de personeelsleden van de school in?
  • Welke gegevens geeft de school door bij schoolverandering?