Commissie Onderwijs 27-04-2017 – Schooluitval en luxeverzuim

04 mei 2017

Zeker de vragen over het luxeverzuim, die de hoofdmoot hier uitmaakten, zijn een ware klassieker, die al een aantal onderwijsministers meegaat. Onderwijscommissaris Ingeborg De Meulemeester had het daarnaast ook expliciet over de nieuwe Vlaamse spijbelambtenaar. Onderwijscommissaris Jos De Meyer had dezelfde vragen en noemde het Vlaamse actieplan ter zake expliciet bij zijn naam: ‘Samen tegen Schooluitval’. Spijbelambtenaar Sarah Neyts gaf nog op 22 februari 2017 in de Vlor een nieuwe stand van zaken en stelde de nieuwe cijfers over vroegtijdig schoolverlaten voor.
Had de minister nu nog nieuwe plannen om dat luxeverzuim tegen te gaan?

Minister Crevits bleef dit een belangrijk probleem vinden, terecht! Ze overliep eerst de belangrijkste van de 50 al opgestarte acties en genomen maatregelen uit het Vlaamse actieplan. Daarbij maakte ze ook de kanttekening dat  niet elke problematische afwezigheid in de week voor of na een vakantieperiode luxeverzuim is. De geluiden in haar bijkomende toelichting klonken heel bekend in de oren. Ik zei het al: het is een oud verhaal…

Er was een kamerbrede consensus over de strenge houding van de minister t.a.v. het luxeverzuim: het is noch min noch meer spijbelen, mét medeweten van (bepaalde) ouders (hun aantal moet inderdaad erg gerelativeerd worden, zoals de minister ook meegaf). Vragensteller De Meulemeester greep nog het Vlor-advies in kwestie aan om het concept van een spijbelambtenaar in vraag te stellen, waarop de minister de meerwaarde van zo’n ambtenaar tegenwierp. Vragensteller De Meyer benadrukte het blijvende negatieve signaal vanuit de overheid. Jo De Ro verwees nog naar de lokale spijbelambtenaren en de extra duw die een nog veel betere informatiedeling ook met de lokale verantwoordelijken in stadsbesturen zou kunnen geven, uiteraard rekening houdend met het recht op privacy voor de scholen. De minister was bereid op dat stuk een en ander te doen. Voorzitter Kathleen Helsen wees op het belang van alle aspecten van vorming op school, ook de niet-cognitieve, want inderdaad, in de mentaliteit van een aantal mensen schort er iets op dat vlak.
Conclusie: politiek geen heikel thema en de overheid blijft aan de weg timmeren.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over schooluitval van Ingeborg De Meulemeester en over luxeverzuim van Jos De Meyer” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2027-04-2017%20%E2%80%93%20Schooluitval%20en%20luxeverzuim) (Wilfried Van Rompaey)

.