Commissie Onderwijs 27-04-2017 – Dyslexiesoftware

04 mei 2017

Drie vragenstellers, van wie één niet-onderwijscommissaris. Voorzitter Kathleen Helsen mocht van start gaan met het schetsen van het actuele probleem: door de zoektocht naar een 
meer efficiënte en toegankelijke methode om de softwarepakketten ter beschikking te stellen kon er op dit moment geen gratis dyslexiesoftware meer ter beschikking worden gesteld van scholen. Onderwijscommissaris Koen Daniëls verwees naar het antwoord van de minister op zijn schriftelijke vraag van 28 november 2016 en wees op hetzelfde probleem als Helsen en op de beperkte toegankelijkheid van de voorleessoftware. Ten slotte ging Vlaams Parlementslid Katia Segers door op dat laatste punt op basis van een schriftelijke vraag die zij gesteld had en waarover in de pers bericht was op 7 april 2017 (N.B. het persbericht in De Morgen heb ik gevonden, de schriftelijke vraag jammer genoeg niet, zoals ook vragensteller Daniëls later in het gesprek zelf zei) en trok het thema verder open naar de nog steeds heel partiële informatiegaring over het welbevinden van jongeren met leer- en gedragsstoornissen in onze scholen. Zoals ook de twee andere vragenstellers had ze daarbij een hele reeks vragen.

Minister Crevits schetste de zaak historisch en de werkwijze tot nog toe, ook financieel. De nieuwe aanpak was nu in volle voorbereiding. De minister wil een systeem waarbij niet meer de scholen een aanvraag doen, maar wel de leerling of zijn ouders zelf de toegang tot een internettoepassing kunnen krijgen. De nagestreefde start was volgend schooljaar en uiterlijk 1 januari 2018.

Helsen vroeg bijzondere aandacht voor kansengroepen, ook nadien bijgetreden door Segers. Daniëls en Segers hadden moeite met de begindatum van 1 januari 2018. De eerste wilde nog het fijne weten van de softwarelicenties en de tweede wees op nog andere ondersteuning dan software, die blijkbaar ook niet zo gebruiksvriendelijk is. Interveniënt Elisabeth Meuleman was vergezeld van een stagiaire met relevante ervaringen als leerling.  Ten slotte meldde Segers dat ze een conceptnota over leerstoornissen in het onderwijs aan het schrijven was.

Ondanks het geschetste probleem was de sfeer globaal erg constructief, ook zeker vanwege de vragensteller-oppositielid.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de terugbetaling van dyslexiesoftware van Kathleen Helsen, over dyslexiesoftware van Koen Daniëls en over de toegang tot dyslexiesoftware van Katia Segers” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2027-04-2017%20%E2%80%93%20Dyslexiesoftware) (Wilfried Van Rompaey)

.