Commissie Onderwijs 27-04-2017 – Inzetten van elders verworven competenties in zorgsector

04 mei 2017

Vlaams Parlementslid Griet Coppé had een hele batterij vragen over EVC in de welzijnssector en de stand van zaken rond het geplande decretale werk ter zake van minister Crevits en minister Muyters na de  conceptnota ‘Geïntegreerd beleid voor erkenning van competenties (EVC)’. Ook relevant in dit kader is de hangende federale hertekening van de structuur van de zorg- en welzijnsberoepen in het kader van de herziening van het zgn. KB nummer 78. Uit een eerdere gedachtewisseling met Zorgambassadeur Lon Holtzer wist de vragensteller dat die het een moeilijke opdracht vond om EVC in rekening te brengen in de zorgsector.

Minister Crevits zei samen met minister Muyters volop te werken aan het decreet betreffende een geïntegreerd beleid inzake de erkenning van competenties en streefde naar de inwerkingtreding in september 2018. Ze legde de precieze volgorde uit van de diverse te ondernemen acties die in dezen een rol spelen en ging gedetailleerd in op een aantal al bestaande projecten inzake EVC en zorgberoepen (volwassenenonderwijs, VDAB, Welzijn). Op aangeven van vragensteller Coppé ging de minister nog wel contact opnemen met Lon Holtzer.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het erkennen en inzetten van elders verworven competenties in de zorgsector van Griet Coppé” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2027-04-2017%20%E2%80%93%20Inzetten%20van%20elders%20verworven%20competenties%20in%20zorgsector) (Wilfried Van Rompaey).