Commissie Onderwijs 20-04-2017 – Communicatie over recht op TOAH

26 april 2017

Een recente rechtszaak tussen een leerling en een school uit Geraardsbergen toonde aan dat de communicatie over het recht op tijdelijk onderwijs aan huis en Bednet naar alle betrokkenen nog beter kon, aldus onderwijscommissaris Vera Celis, die ook verwees naar communicatie van minister Crevits http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/op-termijn-internetonderwijs-voor-meer.... Celis had een ganse reeks communicatievragen in dit verband voor de minister.
 
Minister Crevits legde de financiële situatie uit en ging in op de regelgeving, waarbij de scholen een belangrijke informatieverantwoordelijkheid hebben. Uit haar uitleg bleek dat veel aandacht wordt besteed aan communicatie via diverse kanalen, ook bij Bednet, én communicatie aan vele betrokkenen. Maar de minister wilde nog meer doen, zoals onder meer via de beheersovereenkomsten met de ouderkoepels.
Om de communicatienood nog te illustreren weidde Celis even uit over een lokaal initiatief: ze is namelijk ook burgemeester van een mooie gemeente in de Antwerpse Kempen, maar was zich er blijkbaar niet van bewust dat een vermelding van deze faciliteiten voor zieke leerlingen verplicht in het schoolreglement staat.
De minister besloot met nog enkele cijfers over bereikte leerlingen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de communicatie rond het recht op tijdelijk onderwijs aan huis voor langdurig zieke leerlingen van Vera Celis” aan Minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2020-04-2017%20%E2%80%93%20Communicatie%20over%20recht%20op%20TOAH) (Wilfried Van Rompaey)

.