Commissie Onderwijs 18-06-2020 – Subsidiekanalen voor aanpassingen in schoolgebouwen

23 juni 2020

Jo Brouns vertrok van enkele gekende (infrastructurele) coronamaatregelen op scholen en verwachtte ook een blijvende aandacht voor zulke maatregelen, zoals bijvoorbeeld wat sanitaire voorzieningen betrof. Dacht minister Weyts aan bijkomende middelen en nieuwe subsidieprocedures voor infrastructurele aanpassingen inzake sanitair, die onder meer de verkorte procedure sanitair van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) zouden aanvullen of versterken?

De minister onderkende het belang van hygiënische en sanitaire vereisten. Hij herhaalde zijn investeringsplan (een half miljard euro extra deze legislatuur) en legde de vermelde verkorte procedure uit, waarvoor overigens geen wachtlijst bestond. Hij zou aan AGION vragen om die procedure extra in de verf te zetten, maar dacht dus niet meteen aan bijkomende procedures.

In zijn repliek breidde vragensteller Brouns de scope van zijn vraag verder uit: hij ging door op de al eerder aan bod gekomen kwestie van het volgende schooljaar, met verschillende scenario’s naargelang van de verschillende dreigingsniveaus (of: pandemieniveaus). Had de minister al zicht op de infrastructurele consequenties in die verschillende scenario’s?

Interveniënt Jan Laeremans had uit eigen ervaring vastgesteld dat de gehanteerde bouwnormen voor scholen in de loop van de tijd naar beneden bijgesteld waren. Was dat wel coronaproof? En hij stelde nog een buitenklaslokaal in elke school voor. Interveniënt Koen Daniëls vond dat het extra half miljard euro van de minister nog eens herhaald mocht worden. Hij had dan weer een eigen ervaring met het plaatsen van extra wasbakken in deze coronatijd en in plaats van bouwnormen te veranderen moest er eerder nagedacht worden over circulatieplannen op school, vond hij.

Na nog enige verdere reflectie over de aard van bouwnormen, zeker in een stedelijke context, herinnerde de minister nog aan de goedgekeurde extra middelen (25 miljoen euro) die in het kader van corona verdeeld zouden worden. Tot slot herhaalde hij in globale termen het verhaal van de verschillende pandemieniveaus en dito maatregelen met het oog op volgend schooljaar. Die discussie met de GEES was bezig.

Vragensteller Brouns vroeg daarbij een realistisch, doenbaar en tijdig perspectief voor de scholen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over eventuele nieuwe subsidiekanalen voor infrastructurele aanpassingen in schoolgebouwen van Jo Brouns” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2018-06-2020%20%E2%80%93%20Subsidiekanalen%20voor%20aanpassingen%20in%20schoolgebouwen) (Wilfried Van Rompaey).