Commissie Onderwijs 30-06-2016 – Ondersteuning van stijgend aantal anderstalige kleuters

05 juli 2016

Op 28 oktober 2015 werd tegen de achtergrond van de zgn. asielcrisis tijdens de plenaire vergadering het voorstel van decreet goedgekeurd, houdende dringende tijdelijke maatregelen in het kader van een stijgend aantal anderstalige kleuters – niet alleen asielzoekers en niet alleen OKAN-leerlingen (onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers) – en inzake flexibilisering van de programmatiemogelijkheden onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs. Scholen kregen hierdoor voor alle bijkomende anderstalige kleuters die instapten tegen 1 februari 2016, 950 euro extra ter bevordering van de Nederlandse taal.
Voor kleuters die instapten na 1 februari werd op 1 juni 2016 een extra telling gehouden. Afhankelijk van deze aangroei krijgen scholen op 1 september 2016 bijkomende lestijden, ook exclusief voor activiteiten i.v.m. de versterking van het Nederlands. Dit alles was een tijdelijke regeling voor één jaar. Onderwijscommissaris Koen Daniëls wilde weten of verlenging ervan mogelijk zou zijn.

In haar antwoord sprak minister Crevits heel uitdrukkelijk haar appreciatie uit voor de inspanningen van het Vlaamse onderwijs voor de talrijke nieuwkomers, zoals ze ook al had gedaan bij de verwante vraag om uitleg van Willy Segers op 16 juni 2016. Het ging om een extra budget van in totaal 7,3 miljoen euro. Vraagsteller Daniëls vond heel duidelijk in de minister een goede bondgenoot voor de verlenging van de maatregelen. Afwachten nu of zij dat in budgettair toch niet zo makkelijke tijden erdoor krijgt bij haar collega’s in de Vlaamse regering.

Het zal ook nog zaak zijn om de hele uitvoering te evalueren (Worden de middelen ingezet waarvoor ze bedoeld zijn en geven ze inderdaad de bedoelde taalboost?) en goede praktijkvoorbeelden te verzamelen. Onderwijscommissaris Jo De Ro gaf vanuit Vilvoorde alvast het goede voorbeeld met een korte toelichting over hoe men daar te werk was gegaan met de extra middelen en had zelfs een overzicht meegebracht op papier voor de collega’s.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de ondersteuning van het stijgend aantal anderstalige kleuters van Koen Daniëls” aan minister Hilde Crevits.