Commissie Onderwijs 29-10-2015 – Onderwijzers t.a.v. jongens en meisjes

10 november 2015

Deze vragen verwijzen naar het recente doctoraat van onderwijskundige Els Consuegra van de Vrije Universiteit Brussel. Haar conclusie rond C-attesten en migratieachtergrond trok heel wat aandacht tijdens de commissievergadering, nl.: kinderen met een migratieachtergrond krijgen sneller een C-attest dan anderen met dezelfde resultaten, waarbij leraren zich niet alleen door schoolresultaten maar ook, niet-intentioneel, door stereotypen en verwachtingen laten leiden.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de verschillende reacties van onderwijzers op gedragspatronen van jongens en meisjes van Jo De Ro” aan minister Hilde Crevits.