Commissie Onderwijs 28-05-2020 – Bacheloropleiding Verpleegkunde: onkostenvergoeding en dalend aantal inschrijvingen

02 juni 2020

Twee nieuwkomers in het Vlaams Parlement deze legislatuur, Ann De Martelaer (met al eerder parlementaire ervaring in het verdere verleden) en Kristof Slagmulder (met ervaring als parlementair medewerker), gingen voort op een thema van vorige legislatuur: de vergoeding voor bachelorstudenten Verpleegkunde in het vierde jaar en (intussen) het verband van het dalende aantal inschrijvingen met die kwestie. En... nu was er ook nog het verband met... corona.

Vragensteller De Martelaer schetste de voorgeschiedenis, met verwijzing naar het huidige Regeerakkoord, en vroeg hoever het stond met de onkostenvergoeding voor de studenten in kwestie en of die retroactief uitbetaald zou worden.

Vragensteller Slagmulder deed hetzelfde verhaal, maar voegde nog wat concrete vragen toe: over de hoge werkdruk voor de betrokken studenten, over ingrepen in het curriculum en over een eventuele vrijstelling van het inschrijvingsgeld.

Minister Weyts dacht in dit verband aan een eenmalige ingreep nu, gekoppeld aan een meer structurele aanpak voor de toekomst. We waren intussen uiteraard al wel bijna aan het eind van het academiejaar...

De minister schetste wel heel goed de hele context, incl. de vrijheid van de hogescholen én de beperkingen op die vrijheid, en van de bacheloropleiding Verpleegkunde in de voorbije jaren sinds de verlenging van de studieduur. Het was bij die verlenging altijd de bedoeling geweest dat de studenten qua statuut student zouden blijven en geen werknemer. De minister verwachtte nog voor het zomerreces een geactualiseerd rapport van de Vereniging van Vlaamse Studenten (VVS) over de zaak.

Vragensteller De Martelaer was heel tevreden over een en ander, maar hoopte dat er voor de vergoeding in kwestie eindelijk een oplossing zou zijn en dat de minister daarover eerstdaags zou communiceren. Vragensteller Slagmulder legde de link met werklozen die een opleiding tot een knelpuntberoep volgden en ging gedetailleerd in op een basisinkomen voor verpleegkundestudenten. Wat dacht minister Weyts van dat laatste?

Interveniënt Hannelore Goeman hoopte ook dat er snel een oplossing kwam voor die onkostenvergoeding. Interveniënt Brecht Warnez was blij met het engagement van de minister, maar stelde zich vragen bij het basisinkomenidee van vragensteller Slagmulder. Interveniënt Koen Daniëls duidde goed het relatieve karakter van de internationale mobiliteit in het kader van die bewuste Europese Richtlijn waar heel dit verhaal mee begonnen was. Hij was ook blij met het engagement van de minister, maar was er ook al vooruitgang geboekt in dat andere verpleegkundedossier: de HBO5-opleiding?

Minister Weyts herhaalde zijn eerdere algemene antwoord op de kern van de zaak, maar uitte ook zijn duidelijke twijfels over het basisinkomenidee. Vragensteller De Martelaer hoopte dat de beloofde vergoeding substantieel zou zijn. Vragensteller Slagmulder herhaalde zijn reflectie over het basisinkomen en benadrukte zijn appreciatie voor het zorgpersoneel in deze coronatijd, die hij ook in niet-coronatijden, financieel vertaald wilde zien. Geen gek idee, vond ik, dat laatste.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over een onkostenvergoeding voor laatstejaarsstudenten Verpleegkunde van Ann De Martelaer en over het dalende aantal inschrijvingen voor de opleiding Verpleegkunde van Kristof Slagmulder” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2028-05-2020%20%E2%80%93%20Bacheloropleiding%20Verpleegkunde%3A%20onkostenvergoeding%20en%20dalend%20aantal%20inschrijvingen) (Wilfried Van Rompaey).