Commissie Onderwijs 28-01-2016 – Verdeling capaciteitsmiddelen

29 januari 2016

Er wordt in 2016 een nieuwe procedure gevolgd inzake de verdeling van de zg. capaciteitsmiddelen. Die is te danken aan de capaciteitsmonitor die recent werd opgeleverd (Verslag van de hoorzitting over het onderzoek ‘Een capaciteitsmonitor voor het leerplichtonderwijs’; persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 8 oktober 2015).
Daarvoor is het wel nodig dat steden en gemeenten de scholen op hun grondgebied aanschreven om accurate cijfers inzake de aanbodzijde te kunnen doorgeven aan de onderwijsadministratie tegen 1 februari 2016. De minister benadrukte dat ze zo concreet mogelijk zicht wil krijgen op de werkelijke noden om dan eindelijk een meerjarentraject te kunnen uitstippelen op die plaatsen en in die gemeenten waar de noden het grootst zijn. Bij de verdeling van de middelen stelde zij de evenwichten (cf. Onderwijsdecreet-II van 30 juli 1991: de verdeling van de middelen bestemd voor onroerende investeringen in het onderwijs) zo goed mogelijk proberen te respecteren en te handhaven en het totaalbedrag zeker niet te verlagen t.o.v. 2015.  
Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de verdeling van de capaciteitsmiddelen van Jos De Meyer” aan minister Hilde Crevits.