Commissie Onderwijs 25-02-2016 – Uitwisseling pensioengegevens

01 maart 2016

Langer werken is al een tijdje een heet hangijzer, ook in het onderwijs.  Voor de berekening van de datum waarop iemand met pensioen kan gaan, de zg. P-datum, bestaat sinds kort een instrument via ‘mypension.be’.

Maar blijkbaar zouden er nog problemen bestaan voor bepaalde personeelsleden met een wat complexere loopbaan. Minister Crevits stelde dat alleszins haar ambtenaren zich heel hard ingespand hebben om alle nodige gegevens over de onderwijspersoneelsleden door te geven aan de betrokken pensioendienst PDOS, maar opperde dat de gesignaleerde problemen nog te maken zouden kunnen hebben met prestaties die onderwijspersoneelsleden verricht hebben buiten het onderwijs in het stelsel van het werknemerspensioen. In dat geval moeten de loopbaanelementen aangeleverd worden door andere instanties.
Voor de berekening van het pensioenbedrag, wat nu nog niet kan via ‘mypension.be’, beloofde ze ten slotte een brief te sturen naar haar federale collega van Pensioenen met de vraag om een raming te maken van de pensioenberekening voor de personeelsleden met geboortedatum in het jaar 1957, als die personeelsleden daar tenminste om zouden vragen. Dat zijn namelijk de mensen die op 1 september 2016 als laatste cohorte gebruik kunnen maken van een jaar terbeschikkingstelling voorafgaand aan het pensioen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de uitwisseling van gegevens tussen het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en de Pensioendienst van de Overheidssector (PDOS) van Jos De Meyer” aan minister Hilde Crevits.