Commissie Onderwijs 25-02-2016 – Samenwerking officiële onderwijsverstrekkers

01 maart 2016

In de commissievergadering van 18 juni 2015 stelde Luc Martens het Rapport van de expertencommissie ‘Openbaar Onderwijs’ voor. De officiële onderwijsverstrekkers kregen toen van minister Crevits tijd tot einde 2015 om tot een conclusie te komen. Op 26 januari 2016 stuurden ze een persbericht uit met hun afspraken.
In haar antwoord gaf de minister voorbeelden van hoe haar administratie ondersteunend zou kunnen werken.
Inzake de bestuurlijke optimalisatie van het hele onderwijslandschap kwam de vraag van onderwijscommissaris Gennez in feite te vroeg. Minister Crevits kon dan ook niet anders dan alleen het traject te schetsen dat momenteel gevolgd wordt. Dat moet in eerste instantie uitmonden in een conceptnota die onder meer moet ingaan op de kenmerken waaraan een geoptimaliseerd schoolbestuur dient te voldoen en de wijze waarop de bestuurlijke optimalisatie ondersteund kan worden. De representatieve verenigingen van de inrichtende machten en ook het GO! zijn momenteel aan het nadenken over de samenwerking tussen hun schoolbesturen en de bestuurlijke optimalisatie van hun schoolbesturen. De minister wilde dus terecht nu geen voorafnames doen op dat debat, maar benadrukte dat het hier om een bestuurlijke optimalisatie van schoolbesturen gaat en dus niet over een fusie.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de samenwerking tussen officiële onderwijsverstrekkers van Caroline Gennez” aan minister Hilde Crevits.