Commissie Onderwijs 25-02-2016 – Meertaligheid

01 maart 2016

Het gaat hier om een interessante opvolgingsvraag m.b.t. de commissievergadering van 15 december 2015, waarin toen verwezen werd o.a. naar het zg. MARS-onderzoek (Meertaligheid Als Realiteit op School). Dat is nu afgerond, maar nog niet publiek. Minister Crevits stelde in haar antwoord alvast voor om dat rapport wegens de relevantie ervan ten gronde te bespreken en de onderzoekers uit te nodigen om het in de commissie Onderwijs te komen voorstellen.
Positief in dit gesprek nu was de genuanceerde manier waarop alle interveniënten naar dit complexe thema keken. Dat is veelbelovend.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over meertaligheid als realiteit op school van Caroline Gennez” aan minister Hilde Crevits.