Commissie Onderwijs 22-10-2015 – Alternatieve financiering schoolinfrastructuur

27 oktober 2015

De verschillende mogelijkheden voor alternatieve financiering worden momenteel in detail uitgewerkt. Kernzaak daarbij is dat als men nog een publiek-private samenwerking (pps) wil opzetten, die zeker ESR-proof moet zijn. De huidige pps (lees: DBFM) heeft zeker een grote waarde, maar is niet ESR-proof. Wat de concrete budgettaire invulling betreft, is het wachten op de behandeling van het ontwerp van programmadecreet, dat de Vlaamse regering goedkeurde op 23 oktober, en de begroting-2016.
Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de alternatieve financiering van bijkomende schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-operaties en via de ontwikkeling van huursubsidies als een aanvullend en volwaardig instrument, zoals onder meer opgenomen in de conceptnota 'Masterplan scholenbouw' van Jos De Meyer” aan minister Hilde Crevits.