Commissie Onderwijs 21-04-2016 – Toegankelijkheid schoolgebouwen

26 april 2016

Onderwijscommissaris Koen Daniëls’ vraag vond deels zijn oorsprong in het M-decreet, maar ook in de multifunctionele inzet van gebouwen. Als die gebouwen meer multifunctioneel ingezet gaan worden, moet ervoor gezorgd worden dat ze ook toegankelijk zijn. Daniëls situeerde zijn vraag binnen de ook voor schoolgebouwen geldende regelgeving en verwees naar een interessante inspiratiebundel ter zake van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) en de vzw Enter, ingebed in het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid. Hij polste bij de minister naar de effectiviteit en mogelijke problemen van  de concrete toepassing van die regelgeving.

Minister Crevits wilde voortwerken aan toegankelijkheid, - overigens ook een belangrijk aandachtspunt in haar Masterplan Scholenbouw -, door o.a. samen met het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen uit te zoeken hoe de database Toevla.be  aangevuld kan worden met goedepraktijkvoorbeelden van toegankelijke scholen om aldus alle scholen te sensibiliseren rond het algemene belang van toegankelijkheid.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de effectieve toegankelijkheid van nieuwe of grondig gerenoveerde schoolgebouwen van Koen Daniëls” aan minister Hilde Crevits.