Commissie Onderwijs 21-04-2016 – STEM-academies

26 april 2016

Onderwijscommissaris Kathleen Krekels had eerder van de minister een aantal cijfers gekregen over de werking van de STEM-academies, vrije initiatieven die aangesloten zijn bij het STEM Academie Netwerk en gecoördineerd worden door Technopolis, als actie binnen het ruime STEM-actieplan 2020 (aantal kinduren, aantal kinderen, deelname van meisjes, spreiding in Vlaanderen). Zij wilde weten hoe de minister haar verdere aanpak zag. Recent had de minister alvast STEM+ gelanceerd om STEM actief te promoten in scholen met een groot aantal leerlingen uit kansengroepen.
Minister Crevits nuanceerde eerst een conclusie die Krekels had getrokken uit de cijfers, omdat de cijfers voor het huidige schooljaar nog onvolledig zijn. Zij wees er ook op dat de Vlaamse overheid de STEM-academies wel subsidieert maar niet stuurt. Wel legde ze terecht het verband met het reguliere onderwijsbeleid: de grotere aandacht voor STEM in het basisonderwijs door de opsplitsing van wereldoriëntatie in mens en maatschappij en wetenschappen en techniek en door de introductie van de STEM-didactiek, kan de interesse van kinderen voor buitenschoolse STEM-activiteiten gevoelig doen toenemen, aldus de minister. Zij bevestigde ten slotte ook de oprichting van het nieuwe lerende netwerk voor het basisonderwijs: STEM+, dat de uitdrukkelijke focus legt op de kansengroepen. 

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de STEM-academies van Kathleen Krekels” aan minister Hilde Crevits.