Commissie Onderwijs 21-04-2016 – Competentieontwikkeling/professionaliseringsbeleid onderwijs

26 april 2016

In eerste instantie sloeg deze vraag van onderwijscommissaris Vera Celis op het deeltijds kunstonderwijs (dko), maar eigenlijk had ze een ruimer bereik want gelinkt aan het loopbaandebat, wat ze interessanter maakte. Celis baseerde zich op de laatste edities van de Onderwijsspiegel, waarbij ze op 2 vaststellingen van de onderwijsinspectie focuste: (i) in de meeste gevallen is het goedgekeurde nascholingsplan een opsomming van gevolgde nascholingen en wordt te weinig vertrokken vanuit een visie op professionalisering en (ii) er is nauwelijks opvolging, evaluatie en multiplicatie van de gevolgde nascholingen zodat het effect onbekend is. Klinkt op zich zeker herkenbaar, maar misschien zou het niet slecht zijn dat de onderwijsinspectie in haar theoretisch, ideaaltypisch verhaal rond kwaliteitszorg/ontwikkeling ook wat meer oog zou hebben voor een meer pragmatische aanpak op de werkvloer zelf, die niet haaks hoeft te staan op goede onderwijskwaliteit.
Minister Crevits trok de dko-vraag open naar alle onderwijsniveaus en zei dat overal een cultuur van collectief leren en kritisch reflecteren met de collega’s over de eigen praktijk en ervaringen een belangrijke factor is. Inzake professionalisering overliep ze de taak van de diverse betrokken actoren en wees ze heel specifiek op een reflectiedag aan het eind van dit schooljaar, op initiatief van het Departement Onderwijs en Vorming en de pedagogische begeleidingsdiensten, over hoe de resultaten van het onderzoeksrapport ‘indicatoren van effectiviteit van professionaliseringsactiviteiten’ in de eigen werking geïntegreerd kunnen worden. De praktijkbijdrage bij dit onderzoek werd op de OBPWO-website geplaatst. De professionalisering van leraren komt inderdaad aan bod binnen het loopbaandebat. En specifiek wat betreft het toekomstige, nieuwe niveaudecreet dko, zal er worden ingezet op toelichting en vorming van de leraren zodat zij goed geïnformeerd verder aan de slag kunnen, aldus minister Crevits.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over competentieontwikkeling in het deeltijds kunstonderwijs van Vera Celis” aan minister Hilde Crevits.