Commissie Onderwijs 21-01-2016 – Erkenning Sint-Ignatiusschool Maleizen

22 januari 2016

Het antwoord van minister Crevits en het hele gesprek waren enorm verhelderend. En gelukkig is dit soort informatie in onze democratie publiek beschikbaar, want ze voegt heel wat cruciaals toe aan wat in de kranten (te) bondig en (te) eenvoudig moet worden gehouden.
In het geding zijn hier enerzijds de erkenningsvoorwaarden voor een secundaire school in Vlaanderen en anderzijds een van de elementen waarover de zg. Commissie Zorgvuldig Bestuur (vergadering op 15 maart 2016) adviseert, i.c. de eerlijke concurrentie, met telkens vermelding van de procedure ter zake. De minister stelde dan ook die beide procedures nu te hanteren en te wachten op de resultaten daarvan.

Ook de verwijzing van Volksvertegenwoordiger Jean-Jacques De Gucht in tweede orde naar de Commissie Levensbeschouwelijke Vakken was relevant voor deze vraag om uitleg. Niet direct relevant voor zijn vraag zelf maar wel erg informatief was zijn mededeling aan het eind van het gesprek dat hij er niet van overtuigd is dat een vrij onderwijs waarbij het merendeel van dat onderwijs vanuit een levensbeschouwelijk oogpunt wordt georganiseerd, de beste manier is om ons onderwijs naar de toekomst te organiseren.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de erkenning van de Sint-Ignatiusschool in Maleizen van Jean-Jacques De Gucht” aan minister Hilde Crevits.