Commissie Onderwijs 16-06-2016 – Renovatie Koninklijk Conservatorium Brussel

20 juni 2016

De renovatie van het Koninklijk Conservatorium  van Brussel is een allang aanslepend dossier, waarover al meerdere parlementaire vragen zijn gesteld, zowel Vlaams als federaal, en ook zijn de Franse Gemeenschap en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betrokken partij. Onderwijscommissaris Ann Brusseel wilde weten wat intussen de stand van zaken was.

Brusseels irritatie bleek ook die van minister Crevits te zijn. Grote eensgezindheid in de vergadering hierover dus, of kwam dat doordat de oppositie afwezig was? De minister schetste het overleg over de zaak van november 2015, de genomen initiatieven én de knelpunten. De dag na deze commissievergadering zou er voor de eerste keer sinds november 2015 opnieuw een overleg met de federale overheid en de gemeenschappen plaatsvinden, waarop ook de betrokken Erasmushogeschool werd uitgenodigd.

In haar repliek betreurde Brusseel de federale discussies over deze zaak en gaf ze een niet mis te verstane sneer naar federaal minister Reynders. Ze sprak van grote imagoschade voor de school én ons land, gelet op de internationale uitstraling van en de internationale studenten in die school.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de renovatie van het Koninklijk Conservatorium van Brussel van Ann Brusseel” aan minister Hilde Crevits.