Commissie Onderwijs 14-10-2015 – B-attesten en uitgestelde proeven

14 oktober 2015

In het Masterplan secundair onderwijs (juni 2013) stond al de intentie om leerlingen met een B-attest niet meer te laten zittenblijven, tenzij mits expliciet advies van de klassenraad om toch hetzelfde jaar over te doen. Ruim een uur heeft de Commissie Onderwijs op 14 oktober gesproken met minister Crevits over een aantal interessante vragen: wat is de betekenis van B- en C-attesten, ook in de ogen van de onderwijsinspectie; wat met uitgestelde proeven (“herexamens”); wat met zomerscholen in Nederland? Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het bindend maken van de adviezen bij B-attesten van Ann Brusseel, over B-attesten en uitgestelde proeven van Jos De Meyer en over de gevolgen van het voorstel tot een nieuwe invulling van het B-attest van Koen Daniëls” aan minister Hilde Crevits.