Commissie Onderwijs 14-01-2016 – Professionalisering van onderwijspersoneelsleden

18 januari 2016

In 2013 bracht de OESO het TALIS-rapport (Teaching And Learning International Survey) uit waarin de organisatie het opleidingsgedrag van onderwijspersoneelsleden (uit lager - en eerste graad secundair onderwijs) in kaart bracht aan de hand van een internationale enquête. Onderwijscommissaris Celis baseerde haar vraag op de analyse die de Universiteit Antwerpen nadien heeft gedaan van de resultaten uit het TALIS-rapport.
In het gesprek kreeg het teamgerichte en het samen leren veel aandacht. Schooldirecties en schoolbesturen hebben een belangrijke rol daarin. Begeleiding en professionalisering van leerkrachten is ook een belangrijk element binnen het loopbaandebat. En ten slotte stelde een onderwijscommissaris dat de ruimte om een professioneel personeelsbeleid te voeren op school, veel te beperkt is.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de deelname van onderwijspersoneelsleden aan professionaliseringstrajecten van Vera Celis” aan minister Hilde Crevits.