Commissie Onderwijs 14-01-2016 – Het vak levensbeschouwing, ethiek en filosofie

18 januari 2016

Intussen is dit een heel bekend onderwerp (niet langer geleden dan de vorige commissievergadering kwam het terloops aan bod, maar in het verleden al heel uitgebreid), maar het is gelijk ook een heel belangrijk onderwerp, waarbij de lengte van de bespreking in dit geval gerust als indicator van dat belang kan dienen. De standpunten ter zake van de verschillende partijen werden nogmaals herhaald, maar het was toch informatief dat ook de soms specifieke verschillen tussen die standpunten werden verduidelijkt. 
Er werd terecht een onderscheid gemaakt tussen de praktisch-organisatorische kant en de inhoudelijke kant van het onderwerp. Voor het eerste is bij heel wat commissarissen begrip, over het tweede, incl. ook de grondwettelijke dimensie, lopen de meningen meer uiteen. Wel vond iedereen dat die inhoudelijke kant moet worden opgenomen in het toekomstige debat over de eindtermen.
Het hele verslag is interessant en we laten dus het best de hele tekst voor zich spreken, maar mij leken de onderwijscommissarissen en de minister onder “levensbeschouwelijk geïnspireerd onderwijs”, onder de “inhoud en doel van levensbeschouwelijke vakken” en onder “levensbeschouwing” verschillende dingen te verstaan, wat dit belangrijke debat extra complex maakte (en maakt). Enerzijds maakte onderwijscommissaris Gennez de gekende analyse rond diversiteit in onze samenleving vroeger en nu en stelde ze daarbij dat ons grondmodel voor de organisatie van onderwijs die eerste evolutie niet gevolgd is en daarvoor situeerde ze LEF als remedie. Maar anderzijds zei ze en ik citeer uit het verslag: “De sp.a is er erg van overtuigd dat het niet de opdracht is van scholen om kinderen te leren geloven, te socialiseren in een religie, om hen op te voeden tot goede katholieken, tot goede vrijzinnigen, tot goede moslims. Uiteraard is dat de volledige vrijheid van de ouders om hun kinderen op die manier op te voeden en uiteraard kan het ook in het pedagogisch project van een school zijn vertaald dat men vanuit die inspiratie onderwijs organiseert en kan religie een plek krijgen op school. De vraag is wel of dat moet in het curriculum.” (cursivering van wvr) Hopelijk neemt zij in het latere debat de kans om uit te leggen wat zij precies verstaat onder de gecursiveerde passage.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het aanbieden van het vak levensbeschouwing, ethiek en filosofie (LEF) op school van Caroline Gennez” aan minister Hilde Crevits.