Commissie Onderwijs 14-01-2016 – Franstalige faciliteitenscholen

18 januari 2016

Minister Crevits heeft deze zittingsperiode tot nog toe slechts 3 interpellaties gekregen. Dit is de vierde. Bij mijn weten heeft de interpellant wel geen motie ingediend, zoals mogelijk is bij een interpellatie i.t.t. een vraag om uitleg. Het gaat over een erg juridisch thema, met een lange geschiedenis, dat helemaal verbonden is met onze erg specifieke staatsstructuur en dito bevoegdheidsverdeling. Na de communautaire standstill op het federale niveau nu toch nog eens een communautair probleem op het Vlaamse niveau. Met het zg. Interpretatiedecreet van 2009 (een interpretatiedecreet bevat geen nieuwe regelgeving, maar dient om een andere decretale regeling explicieter uit te leggen) zou er een oplossing komen voor het probleem dat kort kan worden omschreven als “Franstalige scholen in faciliteitengemeenten worden betaald door de Vlaamse Gemeenschap, maar voldoen niet aan een aantal voorwaarden die daarvoor gelden”. Let wel, het gaat hier om een complexe situatie inzake bevoegdheidsverdeling, waarbij diverse elementen een rol spelen. Hoe dan ook, de minister heeft intussen voor diverse aspecten actie ondernomen t.a.v. de Franse Gemeenschap. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Lees de bespreking van de “Interpellatie over de haperende controle op de Franstalige faciliteitenscholen van Chris Janssens” aan minister Hilde Crevits.