Commissie Onderwijs 12-05-2016 – Meer twintigers in buso

18 mei 2016

Na het lange gesprek over het gezondheids- en bewegingsverhaal een veel korter gesprek over een niet minder belangrijke aangelegenheid op het raakvlak tussen 2 beleidsdomeinen:  Onderwijs en Welzijn. Dit is het probleem: strikt gezien moeten de leerlingen in het buso de school verlaten als ze 21 jaar worden, maar de school kan een uitzondering toestaan, en dit wordt kennelijk de laatste jaren steeds meer mogelijk gemaakt. De redenen hiervoor zijn dat de mogelijkheden na de school voor deze jongeren beperkt zijn. Zo is er te weinig plaats in de dagcentra, en zijn de plaatsen in de beschutte werkplaatsen ook beperkt. Aldus onderwijscommissaris Jo De Ro.
Voor minister Crevits was het moeilijk om nog bijkomende acties te doen omdat het kader eigenlijk vrij duidelijk is. Zij verwees naar de zg. persoonsvolgende financiering die vanaf 1 januari 2017 van kracht wordt, en voor dit probleem geleidelijk aan een oplossing zal kunnen bieden, omdat er prioriteit zal worden gegeven aan bepaalde groepen om in aanmerking te komen voor deze financiering. Maar de minister pleitte ook voor realisme.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het toenemend aantal twintigers in het buitengewoon secundair onderwijs van Jo De Ro” aan minister Hilde Crevits.