Commissie Onderwijs 12-05-2016 – Lerarenloopbaanpact

18 mei 2016

Onderwijscommissaris Ann Brussel maakte een mooi overzicht van eerdere gesprekken  in deze commissie en in de plenaire vergadering over allerlei aspecten van dit belangrijke onderwerp en voegde nog het aspect “verloning” toe met verwijzing naar het rapport van de Hay Group in 2000-2001 in opdracht van toenmalig Vlaams minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten. Daarin stonden inderdaad enkele aanbevelingen die nog altijd actueel zijn. Het is altijd goed zijn geschiedenis te kennen.
Nu stilaan het einde van dit schooljaar in zicht komt, wilde Ann Brusseel dan ook weten hoever het stond met dit proces.

Minister Crevits kaatste in eerste instantie de bal terug door te zeggen dat ze op de meeste vragen al eens een antwoord had gegeven. Vervolgens wees ze op het belang om een aantal actuele aspecten samen te bekijken i.k.v. het loopbaanpact: pensioenhervormingen (cf. bv. afschaffing van diplomabonificatie), loopbaanonderbreking en zorgkrediet. Op 11, 12 en 19 mei waren er vergaderingen van de Nationale Pensioencommissie en het Pensioencomité. Tegen eind mei zou er dus een zicht op de federale maatregelen ter zake zijn.

Vragensteller Brusseel pleitte voor voorzichtigheid inzake eindeloopbaan en voor correcte en tijdige informatie inzake pensioenen met een gefaseerde oplossing. Maar ze wilde ook die beide elementen los van het loopbaanpact bekijken, want ze vreesde anders dat de vele andere interessante aspecten daarvan ook geblokkeerd zouden worden. Een stelling waarmee de minister het duidelijk niet eens was, net omdat men moet rekening houden met de impact van het ene aspect op het andere in dezen. Ik denk dat de minister gelijk had. Concreet ging ze daarbij in op de actuele afschaffing van de loopbaanonderbreking, die vervangen zal worden door het zg. zorgkrediet, i.e. een bevoegdheid van minister Muyters. Daarnaast wil minister Crevits overigens ook dat er in Onderwijs toch een mogelijkheid blijft bestaan om ongemotiveerd verlof te nemen, maar dan zonder premie en ook dàt moet worden afgestemd op de regeling van minister Muyters. In Onderwijs kan men inderdaad niet zoveel puur los van elkaar regelen. Ook in dezen dus. Maar daarmee is natuurlijk geenszins gezegd dat het loopbaanpact alleen of vooral een kwestie zou zijn van verloven en pensioenen, integendeel. Op Brusseels vraag “Wanneer verwacht u te landen met concrete en overlegde voorstellen?” antwoordde de minister niet. Bij een eerdere gelegenheid sprak ze als timing van einde dit schooljaar. Een volledige landing dan lijkt mij niet vanzelfsprekend. 

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het lerarenloopbaanpact van Ann Brusseel” aan minister Hilde Crevits.