Commissie Onderwijs 12-05-2016 – Extra investeringen in scholenbouw

18 mei 2016

Onderwijscommissaris Jos De Meyer ging hier terecht nog eens in op de btw-verlaging van 21% naar 6%, waardoor met eenzelfde omvang van middelen de facto meer scholenbouwprojecten zouden kunnen worden gerealiseerd. Maar tegelijk geldt dat de middelen die dankzij de btw-verlaging kunnen worden ingezet, het complexer maken om tot een juiste vergelijking met het verleden te komen die aangeeft hoeveel extra middelen er deze legislatuur voor scholenbouw zullen worden ingezet en hoeveel extra middelen er vandaag al verworven zijn met het oog op de doelstelling deze legislatuur om 500 miljoen euro extra te investeren.

Minister Crevits lijstte heel wat cijfers op zowel wat DBFM en capaciteitsmiddelen als wat de reguliere investeringen en bijkomende investeringen dankzij het zg. Klimaatfonds betrof, maar gaf inderdaad nog geen totaalcijfer want bepaalde cijfers zijn nog niet verrekend in de hier vermelde cijfers. Dat reserveerde ze voor de latere voortgangsrapportage over het Masterplan Scholenbouw. Ze liet al wel verstaan dat de kaap van 500 miljoen zal worden gehaald en overschreden precies dankzij de btw-verlaging en de middelen uit het Klimaatfonds.

Daarmee zijn zeker niet alle perikelen rond schoolgebouwen van de baan, maar een en ander biedt toch een heel positief signaal in deze besparingstijden.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over extra investeringen in scholenbouw van Jos De Meyer” aan minister Hilde Crevits.