Commissie Onderwijs 12-05-2016 – Dataloep

18 mei 2016

Onderwijscommissaris Caroline Gennez was opgetogen over de recente  lancering van Dataloep via ‘Mijn Onderwijs’. Met deze applicatie wordt aan scholen en scholengemeenschappen informatie aangeboden waarmee directies aan de slag kunnen gaan. Zij wilde van de minister weten wat de verdere plannen daarmee waren en of ze Dataloep ging verfijnen als meetinstrument voor de impact van SES-middelen, wat zou aansluiten bij een eerder voorstel van de SP.a. 
Volgens minister Crevits staan er inderdaad heel wat uitbreidingen van het systeem op stapel: 
naar het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs, maar ook naar hogescholen en universiteiten. Dataloep zal op dat moment gegevens voor generatiestudenten over instroom, ‘time to graduation’ en studierendement ter beschikking stellen.

Naar analogie met de databundels zal binnen Dataloep ook aandacht worden besteed aan een filtering van de gegevens op het niveau van de vier leerlingenkenmerken: thuistaal, opleidingsniveau moeder, buurt en schooltoelage. Via de databundels en Dataloep worden gegevens op het niveau van de eigen school op regelmatige basis en verrijkt teruggekoppeld, maar er worden geen uitspraken geformuleerd over de doelmatigheid van de besteding van de middelen, wat ook niet de bedoeling is. De doelmatigheid van de middelen kan niet via Dataloep ter beschikking worden gesteld, aangezien dat een doorgedreven wetenschappelijke analyse vergt, die gebaseerd is op meer en andere gegevens dan die waarover de onderwijsadministratie beschikt, aldus minister Crevits.

Vragensteller Gennez nam ten slotte toch nog de gelegenheid te baat om haar niet onbelangrijke stokpaardje te berijden, met name de geplande hervorming van de SES-middelen (i.c. werkingsmiddelen) in het regeerakkoord. De minister zei, met de diverse onderzoeken in de hand, nu rustig aan het bekijken te zijn op welke manier het systeem verbeterd zou kunnen worden.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over Dataloep van Caroline Gennez” aan minister Hilde Crevits.