Commissie Onderwijs 12-05-2016 – Anderstalige nieuwkomers

18 mei 2016

Het was aanvankelijk wat onduidelijk waarover precies i.v.m. OKAN onderwijscommissaris Vandenberghe sprak. Hij verwees naar een complexe omzendbrief en naar een berekening die de scholen zelf moesten maken, waarbij ze zelfs een beroep deden op de hulp van de verificateurs. Hij vroeg de minister of zij hierover duidelijke informatie aan de scholen zou kunnen bezorgen, wat zij ook prompt beloofde. Hij had toch wel nog een andere vraag gesteld over de regeling zelf, maar daarop is de minister voorts niet ingegaan. 

De tussenkomst van onderwijscommissaris Koen Daniëls had de meerwaarde dat duidelijk werd dat Vandenberghe het specifiek had over de aangroei van anderstalige kleuters in OKAN, en niet over iets anders. Daniëls keek ook al vooruit door erop te wijzen dat die zg. 950 euro-regeling zou aflopen eind juni 2016 en de N-VA was vragende partij om na te gaan wat vanaf 1 september 2016 ondernomen kon worden om scholen te ondersteunen die inspanningen leveren om de kennis van het Nederlands te bevorderen. De minister reageerde dat extra middelen altijd welkom waren.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de financiering van anderstalige nieuwkomers van Steve Vandenberghe” aan minister Hilde Crevits.