Commissie Onderwijs 10-12-2015 – Directeur-coördinator basisonderwijs

15 december 2015

Onderwijscommissaris Vandenberghe was/is directeur van een basisschool en zijn terechte vragen nu en bij eerdere gelegenheden zijn dan ook heel begrijpelijk. Er zijn inderdaad nogal wat verschillen inzake personeelsomkadering tussen basis- en secundair onderwijs. De minister wil dit vooral gaan bekijken in het ruimere kader van het dossier “bestuurlijke optimalisatie en schaalvergroting”. De vorige legislatuur heeft echter al duidelijk gemaakt dat dit ook allemaal niet zo eenvoudig ligt. En de budgettair precaire tijden zullen dit zeker ook niet vergemakkelijken.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het aparte statuut voor een directeur-coördinator (DICO) in het basisonderwijs van Steve Vandenberghe” aan minister Hilde Crevits.