Commissie Onderwijs 10-12-2015 – Bezoldiging directeurs basisonderwijs

15 december 2015

Dit is ook een vraag met een lange staat van dienst en hoort thuis in het rijtje van 2 andere  vragen rond financiële mogelijkheden in het basisonderwijs tijdens deze commissievergadering. Zodra er budgettaire ruimte komt, aldus de minister, wordt dit een van de prioriteiten ten behoeve van de directeurs in het basisonderwijs. 

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de bezoldiging van directeurs basisonderwijs van Jos De Meyer” aan minister Hilde Crevits.