Commissie Onderwijs 10-12-2015 – Administratieve ondersteuning basisonderwijs

15 december 2015

Deze vraag sluit aan bij de vraag over de directeur-coördinator basisonderwijs van dezelfde vragensteller en bij de actualiteit van een gloednieuw OESO-rapport ter zake (cf. http://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-reviews-of-school-resources-flemish-community-of-belgium_9789264247598-en). Ook dit thema met een al substantiële voorgeschiedenis werd geplaatst in de context van de bestuurlijke schaalvergroting. Bijkomend interessant was de verwijzing van de minister naar de onderwijsinspectie 2.0, waaraan nu gewerkt wordt. Er worden blijkbaar al mooie punten gescoord inzake het daadwerkelijk en nuttig gebruiken van een informatierijke omgeving, maar toch maar afwachten wat die onderwijsinspectie 2.0 in de praktijk concreet gaat betekenen voor scholen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de nood aan meer administratieve ondersteuning in het basisonderwijs en aan een mogelijke gelijkstelling met het secundair onderwijs van Steve Vandenberghe” aan minister Hilde Crevits.