Commissie Onderwijs 09-06-2016 – Werkdruk in kleuterklassen en uren kinderverzorging

14 juni 2016

Hoe interessant en belangrijk ook, de onderwijscommissarissen bleven wel erg lang doorbomen over dit thema. We hebben heel wat geleerd over de perikelen van de zindelijkheidstraining, tot en met het Antwerpse wetenschappelijk onderzoek daarover toe. Het probleem is bekend: velen van de 2,5-jarige kleuters komen naar de kleuterschool, maar zijn nog niet zindelijk; er zijn weliswaar uren kinderverzorging, maar wat als die niet volstaan en behoort een en ander dan wel tot de taak van de kleuteronderwijzer(es)? Kwaliteitsverlies van het onderwijs dat die verondersteld wordt te geven of niet? Hoe ging de minister dit probleem aanpakken, vroeg onderwijscommissaris Steve Vandenberghe.
Minister Crevits vond zindelijkheidstraining in eerste instantie alleszins een taak van de ouders en schetste de financiële voorgeschiedenis door erop te wijzen dat bij de invoering van het nieuwe omkaderingssysteem in het gewoon basisonderwijs 50,7 miljoen euro extra was geïnvesteerd. Terwijl er aanvankelijk echter nog heel wat lestijden kleuteronderwijs werden overgezet naar het lager onderwijs, verbeterde die situatie nu langzaam maar zeker, aldus de minister, wat mee een oplossing van het gestelde werkdrukprobleem moest kunnen zijn.

Daarop ontspon zich dan een ellenlang, maar op zich wel best interessant, gesprek met diverse onderwijscommissarissen over zorg in en status van de Vlaamse kleuterscholen, de niet-vanzelfsprekendheid van zindelijkheidstraining, de soortgelijke antwoorden van toenmalig minister Pascal Smet op een soortgelijke vraag in 2014, de verschillende actiedomeinen van een kleuteronderwijzer(es), het wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Antwerpen over zindelijkheid en de rol van kinderverzorgsters daarin.

De minister overwoog aan het eind om te laten onderzoeken hoe het objectief gesteld is met de inzet van kinderverzorgsters, maar een voltijdse kinderverzorgster in elke kleuterklas was alleszins niet mogelijk voor haar.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de werkdruk voor de leerkrachten in de kleuterklassen en het gebrek aan uren kinderverzorging van Steve Vandenberghe” aan minister Hilde Crevits.