Commissie Onderwijs 09-06-2016 – Probleem diploma’s van hogeschool UCLL

15 juni 2016

In het hoger onderwijs bestaan er strikte regels i.v.m. welke vermeldingen op het diploma mogen/moeten komen en welke op het diplomasupplement evenals i.v.m. wat een opleiding is, wat een afstudeerrichting is en wat onderwijsbevoegdheid is. In de professionele bacheloropleiding bedrijfsmanagement van de Limburgse hogeschool UCLL is er eenmalig in dezen een fout begaan. Dat leverde vragen op m.b.t. de rol van de regeringscommissarissen inzake controle, maar het nieuwe Vlaams Parlementslid Bert Moyaers sprak bovendien wat straffere taal in zijn bedenkingen.

Eén. UCLL had blijkbaar slechts eenmalig verkeerdelijk de “afstudeerrichting kmo-management” op de diploma’s van de afgestudeerden in kwestie vermeld en bovendien heel snel al het nodige gedaan om de fout recht te zetten.

Twee. De minister had de regeringscommissaris bij UCLL een rapport laten opstellen om de zaak uit te klaren. Hoewel de minister zei hieraan zwaar te tillen, bleek het rapport van de regeringscommissaris toch te concluderen “dat er geen aanwijzingen werden gevonden van kwaad opzet of een doelbewuste overschrijding van de onderwijsbevoegdheid door UCLL. De aflevering van de foute diploma’s heeft zich enkel in het academiejaar 2014-2015 voorgedaan en is te bestempelen als een administratieve vergissing.”

Drie. Wel werden de interne processen doorgelicht en geremedieerd, onder toezicht van het interne auditcomité van de hogeschool, om zulke zaken in de toekomst te vermijden. 

Vier. De minister lichtte het toezicht van de regeringscommissarissen toe op het risicomanagement en op de communicatie van de hogescholen, maar ze wilde toch eens gaan bekijken of er geen striktere afspraken in dezen nodig waren, mits eventueel regelgevend werk.

Vijf. De minister heeft aan haar administratie de opdracht gegeven om werk te maken van één authentieke bron waarin het opleidingsaanbod is opgenomen, conform de lijst die de Vlaamse regering goedkeurt. De vernieuwde Databank Hoger Onderwijs 2.0 biedt daartoe een uitgelezen kans.

Ten slotte verbond de minister dit incident met haar voornemen om nu echt werk te maken van rationalisatie en transparantie van het opleidingsaanbod. Ze had daartoe al eerder een opdracht gegeven aan de associatievoorzitters Willy Claes en André Oosterlinck. Geplande timing is eind augustus. Benieuwd wat dat precies gaat opleveren.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de controle door regeringscommissarissen op onjuiste vermeldingen op hogeschooldiploma's van Jos De Meyer en over ongeldige diploma's van de hogeschool UCLL van Bert Moyaers” aan minister Hilde Crevits.