Commissie Onderwijs 09-06-2016 – Lerarenkaart en tijdschrift Klasse

14 juni 2016

In het kader van de besparingen deze legislatuur is de organisatie van het tijdschrift Klasse helemaal veranderd, alsook de verspreiding van de lerarenkaart: wie een papieren abonnement neemt op Klasse, krijgt de lerarenkaart rechtstreeks thuisbezorgd; wie zo’n abonnement niet neemt, kan ze afhalen in principe in de bibliotheek van de gemeente van zijn school. Waarom zo omslachtig, wilde onderwijscommissaris Jos De Meyer weten.
In haar antwoord legde minister Crevits uit dat deze werkwijze vooral een zaak van de prijs was en ze citeerde enkele veelzeggende cijfers ter zake. Een vaststelling is wel dat blijkbaar niet zo bijster veel leraren hun lerarenkaart afhalen in de desbetreffende bib.

In het gesprek, waarin onderwijscommissaris Jo De Ro (hij werkte destijds op het kabinet van toenmalig onderwijsminister Marleen Vanderpoorten en nadien als administrateur-generaal van het toenmalige Agentschap Onderwijscommunicatie, waaronder Klasse en de lerarenkaart ressorteerden) vooral zijn bezorgdheid uitte over het gedaalde aantal aanbieders van voordelen via de lerarenkaart, ging het voorts over enkele mogelijke, alternatieve en/of bijkomende organisatorische aspecten van Klasse en de lerarenkaart. De minister beloofde nog wat bijkomende cijfergegevens.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de bezorging van de lerarenkaart en het tijdschrift Klasse van Jos De Meyer” aan minister Hilde Crevits.