Commissie Onderwijs 07-07-2016 – Lerarentekort in Brussel en Vlaamse Rand tegen 2020

12 juli 2016

Vragenstellers Willy Segers en Elisabeth Meuleman hadden beiden een recente studie gelezen van Brussels Studies over het tekort aan leraren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze citeerden uiteraard dezelfde cijfers, maar de eerste legde ook de link naar de verantwoordelijkheid in dezen van de Franse Gemeenschap en naar de impact op de Vlaamse Rand, terwijl de tweede inzoomde op allerlei oplossingen voor het probleem, zoals die in de studie aan bod kwamen.

Minister Crevits verwees naar de al langer bestaande monitoring van de gehele Vlaamse onderwijsarbeidsmarkt door haar administratie en plaatste een aantal cijfers in hun ruimere context. Op macroniveau zou de extra nood in Brussel opgevangen kunnen worden door de beschikbare reserves in andere regio’s. Zij was kritisch voor het voorstel van de onderzoekers om de instroom in het buitengewoon onderwijs te beperken, keek naar de oorzaken voor het lerarentekort in Brussel en bevestigde de ondersteuning in werkingsmiddelen en omkadering voor Brusselse scholen met veel kansarme leerlingen. Het loopbaandebat en het dossier van de lerarenopleidingen kregen ook hun terechte plaats in haar redenering.

Finaal werd afgesproken dat het Brusselse rapport volgend zittingsjaar zou kunnen worden voorgesteld in de commissie. Mits voldoende interesse daarvoor, voegde commissievoorzitter Kathleen Helsen er fijntjes aan toe.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de gevolgen van het tekort aan leerkrachten, met name in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van Willy Segers en over de invulling van de behoefte aan leerkrachten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest tegen 2020
van Elisabeth Meuleman
” aan minister Hilde Crevits.