Commissie Onderwijs 07-07-2016 – Hoogbegaafde leerlingen

12 juli 2016

In de commissie Onderwijs van 24 september 2015 kwam deze problematiek uitvoerig aan bod. Onderwijscommissaris Kathleen Krekels gaf nu opvolging aan de vraag van toen van haar partijgenoot Koen Daniëls en polste bij de minister naar de ontwikkelingen sindsdien. Deels moest de minister verwijzen naar haar antwoorden toen, deels maakte ze melding van enkele lopende en toekomstige acties.

Volgens vraagsteller Krekels zorgde het M-decreet ervoor dat hoogbegaafde kinderen het moeilijker zouden krijgen. Het probleem groeit, mede ten gevolge van het inclusief onderwijs, aldus nog de vraagsteller. Een nogal voorbarige redenering, leek mij.

Over diversiteit en differentiëring, waarin dit verhaal inderdaad thuishoorde, ontspon zich daarop een interessant gesprek met ook de commissarissen Meuleman, Daniëls, Helsen, de minister en opnieuw ook Krekels. Mijn conclusie: erover praten is niet moeilijk, het effectief en succesvol doen wél. De concrete realiteit is ook in dezen complex en dan zou ik toch wat voorzichtiger zijn met al te stellige beweringen… ten aanzien van àlle betrokken actoren. 

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen in het onderwijs van Kathleen Krekels” aan minister Hilde Crevits.