Commissie Onderwijs 07-07-2016 – Duaal leren

12 juli 2016

Duaal leren, een van de projecten van deze Vlaamse regering waarover al heel wat te doen was en dat gezamenlijk wordt aangepakt door de ministers van Werk en Onderwijs. Intussen is er regelgevend werk gedaan (decretaal en inzake uitvoeringsbesluit met een Vlor-advies). Vlaams Parlementslid Bart Van Malderen zoomde nu in op het heikele punt van de beperkte vereisten die aan de mentoren gesteld worden, die vanaf 1 september actief zullen zijn in de proefprojecten. Het werd een gesprek met heel veel herhaling (cf. ook de bespreking van de ontwerpdecreten ter zake op 1 juni 2016), waarbij au fond 2 verschillende benaderingen tegenover elkaar stonden: die van de minister en de meerderheid, die vooraf zo weinig mogelijk voorwaarden wilden vastleggen maar die voorwaarden net willen leren kennen vanuit de praktijkervaring enerzijds, en anderzijds die van de sp.a-oppositie die wél vooraf een strikter kader wilde, waarmee naar haar oordeel de evaluatie van de proefprojecten later ook beter zou kunnen verlopen.
In de evaluatie van dit project zal ook het mentortraject alleszins worden meegenomen, aldus minister Crevits.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over duaal leren van Bart Van Malderen” aan Minister Hilde Crevits.