Commissie Onderwijs 07-01-2016 – Radicalisering en Brussels onderwijs

12 januari 2016

De vraag ging eigenlijk over het financiële probleem van een concrete overlegstructuur tussen 3 Nederlandstalige secundaire scholen in Molenbeek en Anderlecht, met name Brede School BruSec die ingebed is in de vzw D’Broej. Parlementslid Idrissi plaatste bovendien haar vraag in de context van radicalisering. In het gesprek dat erop volgde, benadrukte de minister echter de verschillende maatregelen die zij in die context al genomen heeft en de vele financiële middelen die aan het Brusselse, Nederlandstalige onderwijs besteed worden. Voor het concrete financiële probleem in de vraag wilde zij wachten op het gesprek met de coördinator van BruSec op 21 januari.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de financiële problemen van de Brede Scholen in Brussel van Yamila Idrissi” aan minister Hilde Crevits.