Commissie Onderwijs 07-01-2016 – Leraren, directieleden en psychosociale problemen

12 januari 2016

De problematiek rond psychosociale aandoeningen in het onderwijs heeft nogmaals een triest hoogtepunt bereikt. Dat is de conclusie uit de nieuwste cijfers rond het psychisch ziekteverzuim in het onderwijs. De minister heeft een tijdje geleden een ad-hocwerkgroep rond psychosociaal welbevinden opgericht. Daarin bekijken het GO! en de onderwijskoepels, de onderwijsinspectie, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de vakorganisaties en de onderwijsadministratie hoe de federale wetgeving inzake de preventie van psychosociale risico’s kan worden aangepakt. Meer fundamenteel komt de thematiek van werkbaar werk aan bod in het loopbaanpact. Die besprekingen moeten dit schooljaar worden afgerond.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de zorgwekkende cijfers aangaande leerkrachten en directieleden met psychosociale problemen van Vera Celis” aan minister Hilde Crevits.