Commissie Onderwijs 04-02-2016 – M-decreet

08 februari 2016

Een erg belangrijk dossier dat de mensen erg beroert. Vraagsteller Caroline Gennez maakte er dan ook een interpellatie van met niet minder dan 8 grote vragen. Het werd een wel heel lange bespreking: haast 2 uur. Zelfs journalist Guy Tegenbos was aanwezig, maar dat bleek naderhand vooral te maken te hebben met een andere vraag, waarover je elders leest. 

Minister Crevits hamerde in haar antwoord, na enkele belangrijke voorbeschouwingen, op 4 maatregelen die ze al genomen had vooraleer het M-decreet eigenlijk effectief van kracht werd (prewaarborgregeling, gon-bevriezing, geen hertelling type 9, opschorting van CLB-doorlichtingen). Daarnaast somde de minister de 7 kwantitatieve en kwalitatieve elementen op, die ze voortaan geautomatiseerd wil monitoren. Er zal ook wetenschappelijk onderzoek gedaan worden. De ondersteunende maatregelen voor de implementatie van het M-decreet kregen terecht veel aandacht in het gesprek (70 competentiebegeleiders en de projecten prioritaire nascholing voor de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017; de koepels zullen bevraagd worden over de participatie aan die nascholingsprojecten). 
In de reeks vragen van de interpellant was deze bijzonder interessant: “Overweegt u om in de basisfinanciering zowel inzake werking als inzake omkadering een extra gewicht toe te kennen aan kinderen met een aangepast curriculum of een beperking die doorverwezen zijn met een attest van het CLB?”, die de minister pareerde met de stelling dat er voor andere modellen is gekozen. Inzake de latere waarborgregeling maakte onderwijscommissaris Jo De Ro gewag van eventueel netoverschrijdend te gaan werken. Onderwijscommissaris en commissievoorzitter Kathleen Helsen legde dan weer het verband met de lerarenopleiding en de professionalisering. Zeer terecht, zolang het allemaal realistisch blijft. Afstappen van het medisch deficitdenken of toch niet? Nog zo’n heikel element in dit debat. 
Minister Crevits stelde dat nu een totaalbudget van 331.257.000 euro besteed wordt aan zorg in de brede zin van het woord, “waarvan ik mij, als ik zo vrij mag zijn, ook wel afvraag of we met die middelen niet méér kunnen doen”, aldus de minister. Er loopt overigens een bevraging rond de inzet van de 70 competentiebegeleiders. De stuurgroep gon-ion komt weer samen op 5 februari: nog zo’n belangrijk element in dit dossier. Wordt ongetwijfeld vervolgd. 

(cf. het persbericht van minister Crevits)

Lees de bespreking van de “Interpellatie over de implementatie van het M-decreet van Caroline Gennez” aan minister Hilde Crevits.