Commissie Onderwijs 03-03-2016 – Raad van State en hoofddoekenverbod Gemeenschapsonderwijs

07 maart 2016

Deze vraag om uitleg van Chris Janssens (Vlaams Belang) ging terug op een lang gesprek in de vergadering van de Commissie Onderwijs van 27 november 2014, met toen een vraag van Elisabeth Meuleman en een interpellatie van Barbara Bonte. 

Intussen velde de Raad van State een nieuw arrest op 1 februari 2016 i.v.m. een lerares islam in het GO!
In essentie wilde vragensteller Chris Janssens een decreet dat een en ander verbiedt, zodat er, naar zijn zeggen, duidelijkheid ontstaat en geen procedures over de zaak kunnen worden aangespannen bij de Raad Van State.
Minister Crevits echter wilde geen decretaal initiatief nemen, mede ook na overleg met de onderwijskoepels en het GO! begin 2015. Haar redenering was: de scholen de vrijheid geven en hun autonomie respecteren, maar àls ze een verbod bv. om een hoofddoek te dragen, willen opleggen, moeten ze dat specificeren naar plaats en ruimte.
Vragensteller Chris Janssens kreeg weliswaar geen antwoord op zijn vraag of de minister ook vond dat dit nieuwe arrest in tegenspraak was met een eerder arrest, maar kondigde alvast aan voorstellen van decreet (voorstel 1 - Vlaams Belang, voorstel 2 - Vlaams Belang, voorstel 3 - Lijst De Decker LDD) uit de vorige legislatuur die handelden over een decretaal verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekens en in het bijzonder het dragen van de islamitische hoofddoek, opnieuw te zullen indienen.

Lees de bespreking van de Vraag om uitleg over de gevolgen van het recente arrest van de Raad van State betreffende het hoofddoekenverbod in een school van het Gemeenschapsonderwijs van Chris Janssens aan minister Hilde Crevits.