Commissie Onderwijs 03-03-2016 – Lesgeven in buitengewoon onderwijs

07 maart 2016

De laatste vraag in deze commissievergadering sloot naadloos aan bij de vraag over stages in de lerarenopleidingen, waarbij onderwijscommissievoorzitter Kathleen Helsen nu specifiek inging op de aard van de lerarenexpertise in het buitengewoon onderwijs alsook op professionalisering in gewoon en buitengewoon onderwijs tegen de achtergrond van het M-decreet, zowel voor leraren als voor zorgcoördinatoren. Daarmee kwam het gesprek helemaal op het thema van een humanresourcesbeleid op school. Ongetwijfeld ook belangrijk dus. Ondanks het latere uur vertrokken de weinige aanwezigen voor een lang, omstandig en interessant gesprek.
In haar antwoord sprak minister Crevits over de zg. prewaarborgregeling die als vorm van samenwerking tussen buitengewoon en gewoon onderwijs nu loopt voor het basisonderwijs als opstap naar een latere waarborgregeling. Het zal zaak zijn om diverse elementen te evalueren bij de verschillende betrokkenen.
Belangrijk in dit hele kwaliteitsverhaal was ook de verwijzing van de minister naar de zg. basiscompetenties voor de lerarenopleidingen, waar wel duidelijkheid nodig is over welke competenties tot op welk beheersingsniveau op welk moment bereikt moeten worden. Het vervolg krijgt dan vorm via aanvangsbegeleiding en verdere professionalisering tijdens de uitoefening van het beroep als  elementen van één professioneel continuüm. De minister zal dat opnemen in de conceptnota over de toekomst van de lerarenopleiding die nu opgemaakt wordt op basis van het werk van de taskforce. Deadline in principe: 25 maart 2016. Onderwijscommissaris Krekels vroeg in dat verband heel terecht veel aandacht voor het omgaan met diversiteit, waarvan voor haar het succes van het M-decreet voor een stuk zou afhangen. Maar er bleef nog wat onduidelijkheid over wie precies welke competenties in dit hele verhaal zou moeten hebben.
In de heel interessante gedachtewisseling tussen Kathleen Helsen en de minister over een eigen personeelsbeleid van de scholen bracht de minister terecht al wel de teamdimensie in, die zij als belangrijk beschouwt, wat betreft de expertise van leraren. Beiden waren het erover eens dat scholen een sterk HR-beleid zouden moeten kunnen voeren: Kathleen Helsen sprak daarbij van ruimte krijgen zonder al te veel overheidsregeltjes, minister Crevits bevestigde gelijk wel het huidige regelgevende kader. Afwachten toch wat die woorden in de toekomst concreet zullen betekenen.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de opleiding en expertise van leerkrachten in het buitengewoon onderwijs van Kathleen Helsen” aan minister Hilde Crevits.