Commissie Onderwijs 03-03-2016 – Impact btw-verlaging scholenbouw

07 maart 2016

In Nieuwsbrief 29 van 18 februari 2016 hadden de collega’s van de Dienst Bestuur & organisatie over dit thema al omstandig geïnformeerd. Nu was het dus ook aan de orde in de commissie Onderwijs met 3 vragenstellers. Algemeen was er enige politieke “gevoeligheid” merkbaar in het gesprek: tot nog toe enerzijds bij sommigen grote waardering voor deze mooie maatregel maar anderzijds bij anderen geen kleine scepsis over de maatregel door voortdurend te wijzen op het Europese zwaard van Damocles dat men erboven meende te zien; voeg daarbij de expliciete mededeling dat een federale minister nu geruststellend hierover had gesproken in de Kamer en het wordt duidelijk dat dit ook een politieke kwestie is van wie hier welke pluim op haar c.q. zijn hoed mag steken.
Hoewel bepaalde zaken nog hangende zijn, kon de minister heel wat positief nieuws brengen: het globale effect van de btw-verlaging binnen de reguliere subsidiëring en financiering bedraagt ongeveer 47 miljoen euro per jaar;  de 6% geldt voor de projecten die vanaf 1 januari 2016 opgeleverd worden; bij de begrotingscontrole-2016 heeft de minister al voorgesteld om de al vastgelegde maar niet meer uit te betalen middelen te herinvesteren in scholenbouw; als dat aanvaard wordt, zal dat ten goede komen aan wachtlijstdossiers die de verbetering en modernisering van onze schoolgebouwen tot doel hebben, al dan niet gecombineerd met een stuk capaciteitsuitbreiding; voor het DBFM-programma is de raming van het bedrag dat vrijkomt 160 miljoen euro, weliswaar over de hele looptijd gerekend; daarvoor werden de huidige DBFM-wachtlijsten al aangesproken; ook goed nieuws in dezen voor internaten en onderwijsinstellingen van niet-leerplichtonderwijs. En de minister beloofde ten slotte ook begeleiding van de scholen die in deze complexe aangelegenheid betrokken zijn.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de gevolgen van de verminderde btw voor scholenbouw van Koen Daniëls, de impact van de btw-verlaging op scholenbouw van Caroline Gennez en het effect van de btw-verlaging op de scholenbouw van Jos De Meyer” aan minister Hilde Crevits.