Commissie Onderwijs 02-07-2020 – Boterhammentaks

07 juli 2020

Laatste vraag van de vergadering: over een onderwerp dat vragensteller Hannelore Goeman al eerder ter sprake gebracht had, maar dat ze nu ook relateerde aan … de coronacrisis. Het punt was, volgens Goeman, dat ouders sowieso geen vrije keuze hadden om hun kinderen al of niet ’s middags te gaan ophalen. Maar daar kwamen de coronaveiligheidsmaatregelen nu bovenop: kinderen werden op die manier nu soms verplicht om op school te blijven. In die situatie boterhammentaks betalen leek haar onlogisch. Zou de Vlaamse overheid, ten minste tijdelijk, de kosten voor het middagtoezicht willen dragen, maar beter nog: waarom geen verbod op zo’n factuur, die dan gedekt kon worden door voldoende werkingsmiddelen voor de scholen (dus ook de Vlaamse overheid als betaler)?

Minister Weyts legde opnieuw het hele financiële plaatje uit, van kosteloosheid en kostenbeheersing, en van de huidige kostprijs van het basisonderwijs. Voor verplicht op school blijven tijdens de middag, mocht de school niets doorrekenen aan de ouders, want het was niet vrijwillig. Daarvoor vermeldde hij nog eens de intussen verhoogde financiering, ook in het kader van de coronacrisis. De scholen hadden hard gewerkt. Dus wilde de minister hen zeker nu niet gaan beschuldigen van ongeoorloofd kosten aan te rekenen voor het middagtoezicht.

Vragensteller Goeman was blij met het antwoord, herhaalde haar punt opnieuw en vroeg of de minister de zaak voort zou monitoren. Drie interveniënten volgden nog. Annabel Tavernier betwijfelde of er veel kinderen in de situatie waren die Goeman hier aanklaagde en vroeg of de scholen op de hoogte waren gebracht van dat verbod om nu kosten door te rekenen. Ze wees ook op de mogelijkheden in dezen van het zgn. lokale, flankerende onderwijsbeleid van de gemeente. Roosmarijn Beckers herkende ook de relativering van het aangekaarte probleem. Koen Daniëls ten slotte wilde nog weten hoe het zat met de levering van warme maaltijden op school.

Na een geslaagde, kleine kwinkslag van voorzitter Grosemans (de online vergadering had inderdaad nogal af te rekenen gehad met technische problemen… niet alleen mijn eigen oude laptop kreeg het moeilijk in deze zware onlinetijden… ) kon minister Weyts afronden. Scholen konden de vermelde werkingsmiddelen autonoom aanwenden en de lokale besturen idem dito voor hun flankerend onderwijsbeleid, uitgezonderd voor de zgn. sociale voordelen uiteraard, dacht ik bij mezelf. Van het probleem waarover vragensteller Goeman het had, waren de minister geen casussen bekend. Voor de warme maaltijden moest hij de coronadraaiboeken nakijken of bracht het sociale overleg van de volgende dag wellicht uitsluitsel. Volgens onze eigen informatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen waren die warme maaltijden (sub “Heropstart” en vervolgens laatste vraag in de rij) alleszins mogelijk, mits respecteren van veiligheidsmaatregelen. Vragensteller Goeman ging in haar slotwoord nog een stap verder: op een waarlijk stevaertiaanse manier pleitte ze zelfs voor een gratis maaltijd op school voor elk kind. Voor haar ging het om een gedeelde overheidsverantwoordelijkheid: lokaal én Vlaams.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de verplichte 'boterhammentaks' door de veiligheidsmaatregelen op school van Hannelore Goeman” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2002-07-2020%20%E2%80%93%20Boterhammentaks) (Wilfried Van Rompaey).