Commissie Onderwijs 4 april 2019 - Conceptnota zorgpaspoort in onderwijs

08 april 2019

De tweede conceptnota over een zorgpaspoort in het onderwijs werd toegelicht door Katia Segers. Haar pleidooi was dat de vlotheid die inzake zorgnoden van studenten al bestond in het hoger onderwijs, via een zorgpaspoort ook ingeburgerd zou geraken in het basis- en secundair onderwijs. Voor het hoger onderwijs verwees ze naar de engagementsverklaring van 2005 in de Vlaamse Onderwijsraad, maar ik voeg er hier nog graag het recentere vervolg daarvan aan toe: het Vlor-advies over het diversiteitsbeleid in het Vlaamse hoger onderwijs van 11 september 2018.

Je kunt de video [vanaf 02:29:17] van de toelichtingen bekijken op de website van het Vlaams Parlement.

Er was ten slotte nog een mooie afsluiter van deze laatste commissievergadering door onderwijscommissaris Jo De Ro, die het had zowel over de symboliek van bekommernissen van twee mama’s in de twee in deze commissievergadering toegelichte conceptnota’s als over de vorige commissievoorzitter Kathleen Helsen en de huidige, afscheidnemende voorzitter Jan Durnez. Als ook zoon van een rijksinspecteur onderwijs voelde hij zich erg verbonden met die laatste. Oprechte dankbaarheid dus, mét een knipoog. Mooi.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%204%20april%202019%20-%20Conceptnota%20zorgpaspoort%20in%20onderwijs) (Wilfried Van Rompaey)

.