Commissie Onderwijs 30-01-2020 – Onbetaalde schoolfacturen en beschikbaarheid van boeken

04 februari 2020

Het eerste thema van de namiddagvergadering was een al ouder en nog steeds nijpend probleem. De twee vragenstellers, Annabel Tavernier en Jo Brouns, putten daarvoor uit diverse bronnen (Kind en Gezin, Kinderrechtencommissariaat, ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ (STOS), Vlaamse Regeerakkoord, Netwerk tegen Armoede, Commissie Zorgvuldig Bestuur en vragen om uitleg aan de vorige onderwijsminister Hilde Crevits), maar de geest van hun vragen was dezelfde: de prijzen van schoolboeken en andere schoolfacturen moesten leefbaar blijven, ook voor minder gegoeden, en hoe zat het met een aantal acties en maatregelen om dat doel te bereiken?

Minister Weyts overliep enkele van die acties en maatregelen. Hij kende ook het vermelde advies van de Commissie Zorgvuldig Bestuur en kondigde nog zijn plannen aan om te praten met de onderwijsverstrekkers, uitgeverijen en ontwikkelaars (cf. invulboeken en onderwijssoftware).

Niet onverwacht werd een en ander nog eens bevestigd door beide vragenstellers. Maar ook oudere, meer kritische deelaspecten van dit thema kwamen aan bod bij enkele interventies. Steve Vandenberghe wilde een maximumfactuur in het secundair onderwijs, wilde incassobureaus op school laten verbieden en vroeg om ook de situatie van de maximumfactuur in het basisonderwijs te herbekijken. Jan Laeremans deelde Vandenberghes standpunt over een maximumfactuur in het secundair onderwijs en wilde van de schooltoeslag een gekleurde inkomst voor het gezin maken (via een chequesysteem). Jean-Jacques De Gucht betwistte dan weer de zin van een maximumfactuur in het secundair onderwijs en dacht aan alternatieven. Er moest voor hem wel maximale duidelijkheid zijn over de schoolkosten, ook in het secundair onderwijs.

Ook de minister had grote twijfels over een maximumfactuur in het secundair onderwijs en hij wees het chequesysteem af, maar deed daarbij geen uitspraak over de gevraagde kleuring van de inkomst in kwestie.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de aanpak van onbetaalde schoolfacturen van Annabel Tavernier en over de garantie dat alle leerlingen bij het begin van het schooljaar kunnen beschikken over de nodige boeken van Jo Brouns” aan minister Ben Weyts.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2030-01-2020%20%E2%80%93%20Onbetaalde%20schoolfacturen%20en%20beschikbaarheid%20van%20boeken) (Wilfried Van Rompaey).